Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.

Proč potřebujete profesionální stroj na řezání trubek laserem?

Proč potřebujete profesionální stroj na řezání trubek laserem?

Proč potřebujete profesionální stroj na řezání trubek laserem?

S vyspělostí a rychlým rozvojem laserové technologie se technologie laserového řezání vyvinula z počátečního řezání plochých desek až po dnešní řezání trubek. Profesionál trubkový laserový řezací stroj je neocenitelným nástrojem pro podniky, které potřebují přesné řezání kovových trubek, protože může výrazně zvýšit efektivitu zpracování kovových trubek. Tento článek bude podrobně diskutovat o tom, proč potřebujete stroj na řezání trubek laserem, jak funguje, jaké výhody nabízí a jaké faktory je třeba zvážit při výběru.
Obsah
Proč byste mohli potřebovat stroj na řezání trubek laserem?

Proč byste mohli potřebovat stroj na řezání trubek laserem?

Existuje několik důvodů, proč byste mohli potřebovat stroj na řezání trubek laserem. Zde jsou některé z nejčastějších příčin:

 • Přesné řezání: Stroje na řezání trubek laserem mohou řezat s vysokou přesností, což je nezbytné pro mnoho aplikací. Pokud například potřebujete vyrábět díly pro lékařská zařízení, letecké součásti nebo jiné vysoce přesné aplikace, může vám to pomoci dosáhnout potřebné úrovně přesnosti.
 • Všestrannost: Stroje na řezání trubek laserem mohou řezat různé materiály, včetně nerezové oceli, hliníku, mědi a mosazi. To z něj dělá všestranný nástroj, který lze použít v široké řadě aplikací včetně armatur, architektonického designu a průmyslové výroby.
 • Rychlost a efektivita: Stroje na řezání trubek laserem mohou rychle a efektivně řezat kovové trubky, což vám může pomoci splnit výrobní cíle a zvýšit zisky. Se strojem na řezání trubek laserem můžete vyrobit více dílů za kratší dobu, zkrátit celkovou dobu výroby a zvýšit výkon.
 • Snížení plýtvání materiálem: Protože stroj na řezání trubek laserem řeže s extrémní přesností, můžete snížit plýtvání materiálem a minimalizovat množství vytvářeného šrotu. To vám může pomoci ušetřit na materiálech a snížit dopad na životní prostředí.
 • Vylepšená bezpečnost: Stroje na řezání trubek laserem jsou navrženy s bezpečnostními prvky, které pomáhají chránit obsluhu před zraněním. To zahrnuje bezpečnostní závěsy, blokování a další bezpečnostní mechanismy, které pomáhají předcházet nehodám a zraněním.
Jak funguje stroj na řezání trubek laserem?

Jak funguje stroj na řezání trubek laserem?

Trubkový laserový řezací stroj je speciální řezací stroj, který využívá laserovou technologii k řezání tvarových kovových trubek. Běžně se používá ve výrobním, stavebním a automobilovém průmyslu k řezání a tvarování různých typů kovových trubek včetně oceli, hliníku a uhlíkové oceli. Základním principem stroje na řezání trubek laserem je použití vysoce výkonného laserového paprsku k roztavení a odpařování kovových materiálů, aby se dosáhlo přesného a přesného řezání. Laserový paprsek je generován vysoce výkonným laserovým generátorem, obvykle vláknovým laserovým generátorem. Následuje podrobný úvod do pracovního postupu stroje na řezání trubek laserem:

 • Umístění trubky nebo trubky: Prvním krokem je umístění trubky nebo trubky na stroj. To lze provést ručně nebo pomocí automatického nakládacího zařízení.
 • Vyrovnání trubky nebo trubky: Po umístění trubky je třeba ji správně vyrovnat. Stroj má řadu senzorů, které detekují polohu a tvar trubky, což pomáhá zajistit přesnost procesu řezání.
 • Nastavení laseru: Poté musíte nastavit parametry laseru pro usnadnění řezání trubky. To zahrnuje úpravu výkonu, rychlosti a zaostření laseru, aby bylo zajištěno, že dokáže proříznout kovovou trubku.
 • Řezání trubky: Jakmile je vše připraveno, laserový paprsek je nasměrován na trubici. Laser taví a odpařuje kov podél linie řezu a vytváří úzký řez (čáru řezu) v kovové trubce. Sklíčidlo posouvá trubku a sleduje naprogramovanou řeznou dráhu.
 • Vyjmutí obrobku: Po dokončení řezání stroj odebere obrobek z trubky. Tu lze odstranit ručně nebo pomocí automatického vykládacího zařízení.
 • Dokončení řezaných hran: V závislosti na aplikaci mohou hrany obrobku vyžadovat dokončení. To lze provést broušením nebo leštěním hran.
 • Čištění stroje: Stroj je třeba čistit a udržovat, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.
Trubkový laserový řezací stroj je vysoce přesný a efektivní stroj, který dokáže rychle a přesně řezat různé kovové materiály. Dokáže řezat složité tvary a vzory s vysokou přesností, takže je ideální pro různé průmyslové aplikace od výroby po konstrukci a nabízí významné výhody oproti tradičním metodám řezání, jako je řezání nebo vrtání.
Jaké typy trubek může stroj na řezání trubek laserem řezat?

Jaké typy trubek může stroj na řezání trubek laserem řezat?

Trubkový laserový řezací stroj je speciální stroj určený pro řezání různých typů trubek. K proříznutí trubky využívá laserový paprsek, výsledkem jsou vysoce kvalitní řezy s minimálním odpadem. Níže jsou uvedeny typy trubek, které může řezací stroj na trubky řezat laserem:

 • Kulatá trubka: Stroj na řezání trubek laserem může řezat kulaté trubky různých průměrů. Řeže skrz silnostěnnou trubku a dělá přesné řezy s minimálním odpadem. Může být také přesně řezán na obou koncích trubek, takže je vhodný pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stavebnictví a nábytku.
 • Čtvercová trubka: Stroj na řezání trubek laserem může také řezat čtvercové trubky různých velikostí s vysokou přesností. Vyrábí přesné řezy s hladkými hranami, které mohou být úhlové nebo rovné, takže jsou ideální pro aplikace, jako jsou rámy budov, skladovací systémy a rámy strojů.
 • Obdélníkové trubky: Stroje na řezání trubek laserem mohou řezat obdélníkové trubky různých velikostí a tlouštěk stěn a jsou schopny komplexního řezání s vysokou přesností. Proto se běžně používá v architektonických aplikacích, stavebnictví a průmyslové výrobě.
 • Oválné trubky: Laserové řezací stroje na trubky mohou také řezat oválné trubky, které se běžně používají v architektonických a dekorativních aplikacích. Vytváří přesné řezy s hladkými hranami a konzistentními tvary.
 • Speciálně tvarované trubky: Laserové řezací stroje na trubky mohou také řezat trubky speciálních tvarů, jako jsou šestihranné, osmihranné, nepravidelné tvary atd. A mohou provádět složité řezy s vysokou přesností a minimálním odpadem.
 • Úhlové železo: Může také řezat úhelník pro rámování budov, podpůrné konstrukce a průmyslové aplikace.
 • Kanály: Řeže ocelové kanály, které se používají v široké řadě aplikací, jako jsou rámy budov, skladovací systémy a rámy strojů.
 • I-nosníky: Může také řezat I-nosníky, které se používají v různých aplikacích, jako jsou stavební rámy, mosty a podpůrné konstrukce.
Stroj na řezání trubek laserem je speciální stroj určený k řezání různých typů trubek, včetně kulatých, čtvercových, obdélníkových, oválných trubek, speciálních tvarů, úhlového železa, kanálové oceli a I-paprsku. Vytváří přesné řezy s hladkými hranami, které mohou být úhlové nebo rovné, v závislosti na aplikaci.
Výhody stroje na řezání trubek laserem

Výhody stroje na řezání trubek laserem

Jako druh laserového řezacího stroje provádí stroj na řezání trubek laserem hlavně řezání standardních kovových trubek (kulaté trubky, obdélníkové trubky, oválné trubky atd.), profilů (kanálková ocel, úhlová ocel atd.) a některých speciálních trubek. tvarované trubky.
Má několik výhod, které mohou pomoci zlepšit výrobní procesy, snížit náklady a zlepšit kvalitu produktu. V této části podrobně probereme výhody trubkových laserových řezacích strojů.

Přesné řezání

Jednou z nejvýznamnějších výhod trubkového laserového řezacího stroje je jeho schopnost řezat s vysokou přesností a přesností. Laserový paprsek z řezací hlavy stroje řeže kovovou trubku s extrémní přesností a zajišťuje, že řezy budou provedeny podle přesných specifikací. Tato přesnost je kritická pro mnoho aplikací, jako je přesnost dílů v průmyslu lékařských zařízení.

Všestrannost

Další výhodou stroje na řezání trubek laserem je jeho univerzálnost. Může řezat různé materiály včetně nerezové oceli, hliníku, mědi a mosazi. Tato všestrannost z něj činí cenný nástroj pro širokou škálu aplikací od architektonického návrhu až po průmyslovou výrobu.

Rychlost A Efektivita

Stroje na řezání trubek laserem mohou rychle a efektivně řezat kovové trubky. To umožňuje vyrobit více dílů za kratší dobu, což podnikům pomáhá splnit jejich výrobní cíle a zlepšit jejich konečný výsledek. Může také pomoci snížit náklady na pracovní sílu, protože lze vyrobit velké množství dílů v krátkém čase.

Snižte plýtvání materiálem

Díky extrémně vysoké přesnosti řezání trubkového laserového řezacího stroje pomáhá snižovat plýtvání materiálem. Zlepšená přesnost řezání znamená, že se plýtvá méně materiálem, čímž se minimalizuje množství vznikajícího odpadu. To vám může pomoci ušetřit na materiálech a snížit dopad na životní prostředí.

Zlepšit zabezpečení

Stroje na řezání trubek laserem jsou navrženy s bezpečnostními prvky, které pomáhají chránit obsluhu před zraněním. Tyto bezpečnostní prvky zahrnují bezpečnostní závěsy, blokování a další bezpečnostní mechanismy, které pomáhají předcházet nehodám a zraněním. Tato vylepšená bezpečnost může operátorům poskytnout klid a pomoci předcházet nákladným nehodám.

Přizpůsobení

Trubkový laserový řezací stroj také podporuje přizpůsobení, aby vyhovoval specifickým potřebám podniku. Stroje lze například naprogramovat k řezání trubek různých tvarů a velikostí, což zvyšuje flexibilitu výroby. Přizpůsobení také umožňuje větší kontrolu nad výrobním procesem a zajišťuje, že konečný produkt splňuje přesné požadované specifikace.

Vysoce kvalitní řezání

Protože stroj na řezání trubek laserem může řezat s vysokou přesností, konečný produkt je vysoce kvalitní. Řezy obrobku jsou čisté a hladké, což zajišťuje, že konečný produkt splňuje požadované specifikace. Tato vysoká kvalita může pomoci podniku vybudovat si reputaci produkující vysoce kvalitní produkty, a tím zvýšit prodeje a zisky.
Jaké faktory je třeba vzít v úvahu při výběru stroje na řezání trubek laserem?

Jaké faktory je třeba vzít v úvahu při výběru stroje na řezání trubek laserem?

Při výběru stroje na řezání trubek laserem byste měli zvážit několik faktorů, abyste získali ten správný stroj pro vaše potřeby. Zde jsou některé z nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru stroje na řezání trubek laserem:

 • Typ materiálu: Prvním faktorem, který je třeba zvážit, je typ materiálu, který budete řezat. Stroje na řezání trubek laserem mohou obvykle řezat různé materiály, včetně nerezové oceli, uhlíkové oceli, hliníku, mosazi a mědi. Stroj, který si vyberete, by však měl umět řezat konkrétní materiál, se kterým budete pracovat.
 • Řezná kapacita: Druhým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je řezná kapacita stroje. To zahrnuje maximální průměr a délku potrubí, které stroj zvládne. Ujistěte se, že si vyberete stroj, který se přizpůsobí velikosti trubky, kterou řežete.
 • Výkon laseru: Výkon laseru je dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit. Výkon laseru určí rychlost a efektivitu, s jakou stroj dokáže řezat materiál. Vyšší výkon laseru má obecně za následek vyšší řezné rychlosti a schopnost řezat silnější materiály.
 • Rychlost řezání: Rychlost řezání je důležitým faktorem, pokud potřebujete vyrobit velké množství řezaných trubek v krátké době. Stroj s vyšší řeznou rychlostí bude schopen řezat trubku rychleji, ale pravděpodobně to bude dražší.
 • Automatizace: Některé stroje na řezání trubek laserem jsou vybaveny automatizovanými funkcemi, jako je manipulace s materiálem, které mohou pomoci zvýšit efektivitu a produktivitu. Automatizované stroje však mohou být dražší než stroje ruční.
 • Software a uživatelské rozhraní: Software a uživatelské rozhraní stroje mohou ovlivnit snadnost použití a přesnost řezání. Hledejte stroje s intuitivním softwarem a uživatelsky příjemným rozhraním, abyste zajistili, že vaši operátoři mohou stroj snadno programovat a ovládat.
 • Údržba a podpora: Nakonec zvažte údržbu a podporu potřebnou k udržení hladkého chodu vašeho stroje. Hledejte stroje s plnou zárukou a technickou podporou od výrobce.
Při výběru stroje na řezání trubek laserem je třeba vzít v úvahu typ materiálu, kapacitu řezání, výkon laseru, rychlost řezání, stupeň automatizace, software, uživatelské rozhraní a údržbu a podporu. Pečlivým zvážením těchto faktorů si můžete vybrat stroj, který bude splňovat vaše specifické potřeby a pomůže vám splnit vaše výrobní cíle. Pokud vám tento aspekt není příliš jasný, můžete se poradit s našimi inženýry, ti vás dovedou k pochopení vašich potřeb a poskytnou vhodná řešení podle vašich potřeb.

Shrnout

V budoucnu poroste poptávka po trubkách a také odpovídající požadavky na zpracování budou stále vyšší. Díky širokému přijetí konceptu „Industry 4.0“ a vyspělosti informační technologie 5G budou budoucí stroje na řezání trubek laserem stále inteligentnější.
Profesionální stroje na řezání trubek laserem mají mimo jiné řadu výhod, včetně zvýšené účinnosti řezání, zlepšené přesnosti řezání, všestrannosti, hospodárnosti a bezpečnosti. Vznik strojů na řezání trubkových vláken laserem zaplnil mezeru v technologii zpracování trubek. AccTek Laser je profesionální výrobce trubkových laserových řezacích strojů. Můžeme vám přizpůsobit a navrhnout stroje na řezání trubek laserem podle vašich potřeb zpracování. Kromě toho vám můžeme také poskytnout laserové řezací stroje na trubky a plechy, pokud vás to zajímá, neváhejte kontaktujte nás.
AccTek
Kontaktní informace
Získejte laserová řešení